Đăng ký

Tập đọc: Hạt gạo làng ta- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

 Hạt gạo được làm từ thiên nhiên và con người: từ vị phù sa bồi đắp cho ruộng đồng màu mỡ phì nhiêu, từ nước hồ sen tưới cho lúa tươi tốt, từ tình cảm và công sức lao động của con người( người mẹ) một nắng hai sương đổ ra trên đồng ruộng.

Câu 2. Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

Đó là những hình ảnh:

   - Giọt mồ hôi sa.

   - Những trưa tháng sáu

   - Nước như ai nấu.

   - Chết cả cá cờ.

  - Cua ngoi lên bờ.

   - Mẹ em xuống cấy. 

Câu 3. Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

   Tuổi nhỏ đã cùng với người mẹ, người chị và các thế hệ khác hậu phương ra sức thi đua lao động sản xuất để làm ra hạt gạo tiếp tế cho chiên trường. Không kể sáng, trưa, chiều, tuổi nhỏ luôn có mặt ở ngoài đồng ruộng chông hạn, bắt sâu, gánh phân bón lót, bón thúc, làm cỏ v.v... góp công sức để làm ra hạt gạo.

Câu 4. Vì sao tác giả gọi hạt gạo là "hạt vàng"?

   Hạt gạo được gọi là hạt vàng, vì hạt gạo rất quý. Có được hạt gạo, con người phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt “một nắng hai sương” trên đồng ruộng mới làm ra được hạt gạo. Do đó, tác giả mới đem so sánh hạt gạo với hạt vàng và gọi hạt gạo là hạt vàng.