Đăng ký

Tập đọc: Ê-mi-li, con...- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và bé Ê-mi-li

    Học sinh đọc diễn cảm.

Câu 2. Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

   Chú Mo—ri—xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính! quyền Mĩ, vì đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc chiến trang mà| cả nhân loại đều lên án. Cuộc chiến tranh này đã sử dụng tất cả những vũ khí hủy diệt B.52, na-pan, hơi độc để đốt phá nhà thương, trường học, giết trệ em, giết những đồng xanli và giết cả nhưng dòng sông của thơ ca nhạc họa.

Câu 3. Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

  Trước lúc từ biệt, chú Mo-ri-xơn nói với con: “Trời sắp tốiI rồi, cha không bế con về được nữa. Đêm nay mẹ sẽ đến tìm con, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

 Câu 4. Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

   Hành động tự thiêu để phản đối chiến tranh ở Việt Nam của chú Mo-ri-xơn là một hành động đũng cảm, cao đẹp đáng khâm phục.