Đăng ký

Tập đọc: Đất nước- soạn tiếng việt 5

Câu 1. "Những ngày thu đã xa" được tả trong hai khổ thơ đầu đẹp mà buồn. Em hãy tìm những từ ngữ nói lên điều đó.

   Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong kho thơ thứ 2:

                Sáng chớm lạnh trọng lòng

                Hà Nội Những phố dài xao xác hơi may

                Người ra đi đầu không ngoảnh lại

               Sau lưng thềm nắng lả rơi đầy.

Câu 2. Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba đẹp như thế nào?

Đó là hình ảnh:

                Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

               Gió thối rừng tre phấp phới

               Trời thu thay áo mới

               Trong biếc nói cười thiết tha.

Câu 3. Lòng tự hào về đất nước tự do và về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào trong hai khổ thơ cuối?

   + Lòng tự hào về đất nước tự do:

                                     Trời xanh đây là của chúng ta

                                    Núi rừng đây là của chúng ta.

+ về truyền thông bất khuất của dân tộc:

                                 Nước chúng ta

                                Nước những người chưa bao giờ khuất

                                Đêm đèm rì rầm trong tiếng đất

                               Những buổi ngày xưa vọng nói về