Đăng ký

Tập đọc: Con gái- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

Đó là những chi tiết:

   - Lại một vịt trời nữa (câu nói của dì Hạnh tỏ ý thất vọng).

   - Cả bố mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn (thế hiện quan niệm xem 1 thường con gái, trọng con trai).

Câu 2. Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

Đó là những chi tiết:

   - Ở lớp, Mơ là học sinh giỏi (không thua kém về học tập).

   - Đi học về, Mơ tưới rau,chẻ củi, nấu cơm gíup mẹ (biết làm tất cả mọi việc, có ý thức giúp đỡ gia đình).

   - Bố đi công tác, me mới sinh em bé, Mơ đảm đang mọi công việc nhà (biết giúp đỡ gia đình khi bố mẹ bận bịu).

   - Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước đế cứu Hoan (một hành động dũng cảm không thua nam giới).

Câu 3. Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về "con gái" không ? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

  Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, nhừng người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về “con gái”.  Những chi tiết cho thấy sự thay đổi đó là:

 

   + Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở.

  + Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ.

  + Dì Hạnh nói: “Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cùng không bằng”.

Câu 4. Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì?

   Em có thề nói lên những suy nghĩ của mình như sau:

   Câu chuyện đã cho em thấy: Trong cuộc sống hiện tại vẫn còn có quan niệm trọng nam khinh nữ, một quan niệm sai trái và lệch lạc. Muốn thay đổi quan niệm cịìa họ chỉ có thề lấy hành động, tình cảm đế chứng minh cho sự không thua kém giới nam của giới nữ. Bạn Mơ là con gái đã chứng minh cho điều ấy. Từ học tập đến việc làm, từ tình cảm đến hành động Mơ khống hề thua kém một bạn trai nào. Chính vì vậy mà nhừng người thân của Mơ đã hoàn toàn thay đối về quan niệm sai trái cua mình, ngược lại còn đề cao giới nữ: “Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng”.