Đăng ký

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Tìm nhừng hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong sản xuất?

   - Nỗi vất vả của người nông dân được thể hiện qua những hình ảnh:

      + Cày đồng vào buổi trưa; Mồ hôi đổ ra như mưa.

      + Có được bát cơm đầy dẻo thơm người dân phải trải qua bao nhiêu là đắng cay, gian khổ.

  - Nỗi lo lắng của người nông dân được thể hiện qua những hình ảnh:

     + Đi cấy mà còn phải trông nhiều bề: trông trời, trông đất, trông mây; trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm; Trông cho chân cứng đá mềm; Trời yên, biển lặng, mới yên tấm lòng.

Câu 2: Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

   Đó là những câu:

                            Công lênh chẳng quản lâu đâu
                   Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Câu 3. Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:

a. Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày

b. Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất

c. Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

Những câu ứng với nội dung đã cho như sau:

  a) ứng với nội dung (a):

                                 Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

                        Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

 b) ứng với nội dung (b):

                               Trông cho chăn cứng đá mềm
                      Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.

 c) ứng với nội dung (c):

                             Ai ơi, bưng bát cơm đầy
                   Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.