Đăng ký

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?

   Cô giáo Y, Hoa đến buôn Chư Lênh để mở trường, dạy cho buôn làng, con em buôn làng học chữ.

Câu 2: Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?

  Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và cũng rất thân tình. Cụ thể là: Cả buôn làng đến chật ních cả nhà sàn, quần áo như đi dự hội. Họ trải những tấm lông thú từ đầu cầu thang đến cửa bếp giữa nhà sàn cho cô giáo đi. Già làng đứng ở giữạ nhà sàn đón cô. giáo, trao cho cô giáo con dao để chém một nhát vào cây cột, thực hiện lời thề để trở thành người của buôn theo nghi lễ của buôn làng.

Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

 Đó là những chi tiết:

   - Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem “cái chữ”.. 

   - Mọi người im phăng phắc theo dõi Y Hoa viết chữ.

   - Khi Y Hoa viết xong, mọi người đều đồng thanh reo hò.

  Câu 4. Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?

   Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên nguyện vọng tha thiết muốn học chữ để hiểu biết hơn, thoát khỏi cái dốt, cái lạc hậu. Có được cái chữ sẽ mỏ mang được trí tuệ, tiếp nhận được khoa học kĩ thuật, nhờ đó mà thoát được cái nghèo, cái lạc hậu, buôn làng được ấm no, hạnh phúc