Đăng ký

tập đọc: Bầm ơi- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?

    - Điều làm cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ là khi thấy mưa phùn, gió bấc, thời tiết rét mướt mà mẹ phải vất vả làm lụng trên đồng ruộng.

 - Hình ảnh mà anh chiến sĩ nhớ về mẹ của mình là:

                         “Bầm ra ruộng cấy bầm run

                  Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non”

trong thời tiết mùa đông rét mướt. 

Câu 2. Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng

Đó là những hình ảnh:

                                   Mạ non bầm cấy mấy đơn
                         Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.

                                Mưa phùn ướt áo tứ thân
                     Mưa bao nhiêu
hạt, thương bầm bấy nhiêu.

Câu 3. Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ?

  Để làm yên lòng mẹ, anh chiên sĩ đã dùng cách nói so sánh. Tất cá những việc làm của con không thế nào đem so sánh với những nỗi vất vả, cực nhọc, lam lủ nơi quê nhà của mẹ. 

                                Con đi trăm núi ngàn khe
                   Chưa bằng muôn nồi tái tê lòng bầm.

                          Con đi đánh giặc mười năm
                 Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.

Câu 4. Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về nguời mẹ của anh?

   Qua lời tâm sự của anh chiến sĩ, em nghĩ: người mẹ của anh chiến sĩ là một người mẹ Việt Nam anh hùng, một người mẹ chịu thương, chịu khó hay lam hay làm lại hiền dịu và có một tình thương con vô bờ bên. Đó chính là phẩm chất của người mẹ Việt Nam.