Đăng ký

tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ?

   Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều15, 16, 17. 

Câu 2. Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên.  

   - Đó là điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ em.

   - Đó là điều 16: Quyền được học tập của trẻ em.

  - Đó là điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

Câu 3: Nêu những bốn phận ciia trệ em được quy định trong luật.

 Bổn phận của trẻ em dược quy định trong luật như sau:

   1. Yêu quý, kính trọng, hiếu tháo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lề phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đờ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khản theo khả năng củ à mình.

   2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, .rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn cụa công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.

   3. Yêu lao động, giúp đờ già đình làm những việc vừa sức mình.

   4. Sông khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; thực hiện nếp sống vãn minh, gia đình văn hóa; tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

   5. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tố quôc Việt Nam xã hội'chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Câu 4: Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần cố gắng để thực hiện?

     Em dựa vào 5 bổn phận của trẻ em được quy định nêu trên, bổn phận nào làm được, chưa làm được thì nêu lên (Yêu cầu trung thực, thẳng thắn).