Đăng ký

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tự kiểm tra vốn từ của mình.

a. Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa: đỏ, trắng,  xanh, hồng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son

b. Tìm các tiếng cho trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

- Bảng màu đen gọi là bảng ....

- Mắt màu đen gọi là mắt ....

- Ngựa màu đen gọi là ngựa ....

- Mèo màu đen gọi là mèo ....

- Chó màu đen gọi là chó ....

- Quần màu đen gọi là quần .....

(đen, thâm, mun, huyền, ô, mực)

 

a) Xếp các tiếng sau đâv thành nhừng nhóm đồng nghĩa:

   - đỏ, điều,  son

   - xanh, biếc, lục.

   - trắng, bạch

   - hồng, đào.

b) Điền các tiếng cho trước thích hợp vào chỗ trông, như sau:

   - Đảng màu đen gọi là bảng đen.

   - Mắt màu đen gọi là mắt huyền.

   - Ngựa màu đen gọi là ngựa ô.

   - Mèo màu đen gọi là mèo mun.

   - Chó màu đen gọi là chó mực.

Câu 2. Đọc bài văn: Chữ nghĩa trong văn miêu tả (trang 160 SGK Tiếng Việt 5 tập 1)

Câu 3. Từ gợi ý của bài văn trên, em hãy đặt câu theo một trong những yêu cầu dưới đây:

a) Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

b) Miêu tả đôi mắt một em bé.

a) Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy

   Con sông Kiến Giang vốn trong xanh hiền hòa là thế, vậy mà khi mùa mưa xuống, nước bạc ầm ầm đổ về trông nó hung tợn như một kẻ ham chơi bạt mạng.

b) Miêu tả đôi mắt của em bé:

   - Đôi mắt của bé Hà sáng trong như trời mùa thu.

c) Miêu tả dáng đi của một người:

   - Cái tính cách trầm tĩnh của bác ấy dường như cũng được biểu hiện trong cả dáng đi, điệu đứng của mình: chậm và chắc từng bước một.