Đăng ký

Luyên từ và câu: Ôn tập về từ loại- soạn tiếng việt 5

Câu 1:

  Đoạn vãn cho trước gồm các danh từ riêng và đanh từ chung sau đây:

   - Danh từ riêng: Nguyên.

   - Danh từ chung: giọng, hàng, nước mắt, vệt, má, cậu, con trai, tay, mặt, ánh đèn, tiếng đàn...

Câu 2: Quy tắc viết hoa danh từ riêng:

* Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bọ phặn tạo thành danh từ riêng ấy. Ví dụ:

   - Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh,

   - Thanh Hóa, Bến Tre, Sài Gòn.

* Đối với tên người và tên địa lí nước ngoài được phiên âm qua âm Hán Việt thì theo quy tắc tiếng Việt. Ví dụ:

   - Khổng Tử, Quách Mạt Nhược, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Hi Lạp, La Mã...

   - Bắc Kinh, Tây Ban Nha v.v...

* Đối với tên người, tên địa lí nước ngoài thì viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng ấy. Nếu bộ phận nào có nhiều tiếng thì giữa các tiếng có gạch nối. Ví dụ: Pa-ri, An-pơ, Vích-to Huỵ-gô, A-rỉ-ôn, A-lếch-xây...

Câu 3: Đại từ xưng hô trong bài tập 1 gồm:

- Tôi, chúng tôi( đại từ thường dùng)

- Chị, cậu, ba (danh từ dùng làm đại từ).

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào