Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Hướng dẫn giải

Câu 1. Tìm các dấu chấm, dấu hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui dưới đây. Cho biết mỗi dấu câu ấy được dùng làm gì

Kỉ lục thế giới (SGK TV5 tập 2 trang 110 - 111).

    - Dấu chấm: Có hai dấu chấm được đặt sau câu “Một vận động viên.......... thế vận hội (.) dùng để kể và sau câu “Bốn mươi độ (.) dùng đế thuật lại hiện trạng đang xảy ra. Tóm lại là đê kết thúc câu kể.

  - Dấu chấm hỏi: Có hai dấu chấm hỏi được dùng sau các câu: Thưa bác sĩ, tôi sốt bao nhiêu độ?”; " Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu?”

   * Dấu chấm hỏi dùng đê hỏi, yêu cầu người khác trả lời nhừngl điều mình chưa biôt hoạc có nghi vân và kết thúc câu hỏi.

   - Dấu chấm than: Có hai dấu chấm than.

     +Trường hợp 1: Anh sốt cao lắm! (trong trường hợp này dấu chấm than dùng đô bộc lộ cảm xúc)

     +Trường hợp 2: Hãy nghỉ ngơi ít ngày đã! (trong trường hợp này dấu chấm than dùng để ra mệnh lệnh hay yêu cầu người khác thực hiện một việc gì đó. 

Câu 2. Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ nào trong bài văn sau? Viết lại các chữ đầu câu cho đúng quy định

   Thiên đường của phụ nữ (SGK TV5 tập 2 trang 111).

    Thành phố Giu-chi-tan................của phụ nữ (.)  đây,.............. mạnh mẽ (.) Trong mỗi gia đình,........... tối cao.

    Nhưng điều đáng nói........... đàn ông (.) Điều này thể hiện......... xã hội (.) Chẳng hạn,............. 70 pê-xô (.) Nhiều chàng  trai ..... con gái.

Câu 3. Khi chép lại mẩu chuyện vui dưới đây, bạn Hùng đã dùng sai một số dấu câu. Em hãy giúp bạn chữa lại những lỗi đó.

                                     Tỉ số chưa được mở

    Nam: - Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua, cậu được mấy điểm.

    Hùng: -Vẫn chưa mở được tỉ số.

   Nam: - Nghĩa là sao!

   Hùng: - Vẫn đang hòa không – không?

    Nam: ?!

   Nam: Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua cậu được mấy điểm ( ? )

   Hùng: vẫn chưa mở đứợc tỉ số.

   Nam: Nghĩa là sao (?)

   Hùng: Vẫn đang hòa Không - Không (.) 

   Nam: ?!

Có thể bạn quan tâm