Đăng ký

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Câu 1. Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô trống trong đoạn văn đã cho ( SGK TV5, tập 2, trang 115 )

   Tùng bảo Vinh:

      - Chơi cờ ca-rô đi (!)

      - Đế tớ thua à (?) Cậu cao thủ lắm (!)

      - A(!) Tớ cho cậu xem cái này (.) Hay lắm (!)

   Vừa nói, Tùng vừa mở tủ lấy quyển ảnh lưu niệm gia đình cho Vinh xem(.)

      - Ảnh chụp cậu lúc lên mấy mà xem ngộ thế (?)

      - Cậu nhầm to rồi (!)  Tớ đâu mà tớ (!)  Ổng tớ đấy (!)

      - Ông cậu (?)

      - Ừ (!)  Ông tớ ngày còn bé mà (.)  Ai cùng bảo tớ giống ông nhất nhà.

Câu 2. Hãy chữa lại những dấu câu dùng sai trong mẩu chuyện vui dưới đây. Giải thích vì sao em lại chữa như vậy.

                                               Lười

   Nam : - Tớ vừa bị mẹ mắng vì toàn để chị phải giặt giúp quần áo.

   Hùng : - Thế à ? Tớ thì chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần áo.

   Nam : - Chà. Cậu tự giặt lấy cơ à ! Giỏi thật đấy ?

   Hùng : - Không ? Tớ không có chị, đành nhờ... anh tớ giặt giúp !

   Nam : !!! 

                                                                      MINH CHÂU sưu tầm

                                    Lười

   Nam : - Tớ vừa bị mẹ mắng vì toàn để chị phải giặt giúp quần áo.

   Hùng : - Thế à ? Tớ thì chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần áo.

   Nam : - Chà ! Cậu tự giặt lấy cơ à ? Giỏi thật đấy ?

   Hùng : - Không ! Tớ không có chị, đành nhờ... anh tớ giặt giúp .

   Nam : !!! 

    * Em sửa lại như vậy là căn cứ vào nội dung biểu hiện của "Chà” lả câu cảm chứ không phải câu kể. “Cậu tự giặt lấy cơ à"  câu hỏi chứ không phải là câu cảm. “Không” là câu cảm chứ không phải là câu hỏi. “Tớ không có chị đành nhờ... anh tớ giặt giúp” là câu kể chứ không phải là câu cảm.

Câu 3. Với mỗi nội dung sau đây, em hãy đặt một câu và dùng những dấu câu thích hợp.

a) Nhờ em (hoặc anh, chị) mở hộ cửa sổ.

b) Hỏi bố em mấy giờ hai bố con đi thăm ông bà

c) Thể hiện sự thán phục trước thành tích của bạn

d) Thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng khi được mẹ tặng cho một món quà mà em ao ước đã lâu

a) Nhờ em, hoặc anh chị mơ hộ cửa sổ:

   - Chị làm ơn mở hộ em cánh cửa!

b) Hỏi bố xem mấy giờ hai bố con đi thăm ông bà

   - Bố ơi, mấy giờ bố con mình đi thăm ông bà, hở bố?

c) Thế hiện sự thán phục trước thành tích của bạn:

   - Cậu thật là tuyệt vời!

d) Thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng khi được mẹ tặng món quà mà em ao ước:

   - Ôi, mẹ làm con bất ngờ quá!