Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Hướng dẫn giải

Câu 1: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang,

   a) Hãy giải thích các từ nói trên băng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó (bảng đã cho SGK TV5 tập 2 trang 129).

   b) Tìm những từ chỉ các phẩm chất khác, của phụ nữ Việt Nam.

 

a) Giải thích các từ đã cho bằng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó, như sau:

 

b) Những từ chỉ những phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam, đó là:

   - Thủy chung, dịu dàng, quan tâm đến mọi người, cần cù, chịu khó, hay lam hay làm, bao dung, độ lượng...

Câu 2. Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ?

a)  Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

b)  Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.

c)  Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

 

   a) Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

     - Ca ngợi đức hi sinh của người mẹ Việt Nam.

   b) Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.

    - Ca  ngợi phẩm chất đảm đang của người phụ nữ nhất là những lúc gia đình gặp khó khăn hoạn nạn.

   c) Giặc đến nhà, đàn bà cùng đánh.

    - Ca ngợi tinh thần yêu nước và khí phách anh hùng cua người phụ nữ Việt Nam

Câu 3. Đặt câu với một trong các câu tục ngữ trên.

   -   Người phụ nữ Việt Nam nào cũng yêu thương chồng con, luôn nhường nhịn, giàu đức hi sinh, thật đúng như lời tục ngữ: “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.

   -   Nữ anh hùng út Tịch là minh chứng hào hùng cho câu tục ngữ: “Giặc đến nhà, đàn bà cùng đánh”.

   -  Lúc gặp vận rủi, nhờ vợ đảm đang, một mình chèo chống, mọi việc cuối cùng cũng tốt đẹp, người chồng mới thấy: “Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm