Đăng ký

Luyện từ và câu: Mở rộng vố từ: Hòa bình- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình?

a. Trạng thái bình thản

b. Trạng thái không có chiến tranh

c. Trạng thái hiền hòa, yên ả

   Chọn (b) trạng thái không có chiến tranh.

Câu 2. Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình?

- Bình yên                                        - Bình thản

- Lặng yên                                       - Thái bình

- Hiền hòa                                       - Thanh thản

- Thanh bình                                    - Yên tĩnh

  . Những sừ đồng nghĩa với từ hòa bình là: bình yên, thanh bình, thái bình.

Câu 3. Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết

   Quê tôi thuộc một vùng đồng bằng chiêm trũng miền Trung. Mảnh đất ấy tuy còn nghèo nhưng họ sông với nhau thật tình cảm, thật đầm ấm. Từ khi biết nhận thức tôi đã thấy ở đây họ sống với nhau bằng cái tình. Nghĩa là bằng sự chia sẻ “bát cơm manh áo” cho nhau. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh đôi co, cãi lộn hay giằng xé nhau một cái gì đó. Và cũng chưa bao giờ thấy cảnh trộm cắp, trấn lột xảy ra ở đây. Quê tôi là một miền quê yên ả thanh bình. Tôi yêu quê mình lắm!