Đăng ký

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ - soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc bài văn sau. Tìm các từ ngữ có tác dụng nối trong ba đoạn văn đầu hoặc bốn đoạn văn cuối.

   Qua những mùa hoa ( Theo VĂN LONG)

   - Đoạn 1: Đó là từ: nhưng

   - Đoạn 2: Có các từ: vì thế, rồi

   - Đoạn 3: Có các từ: nhưng, rồi

   - Đoạn 4: từ: đến

   - Đoạn 5: Có các từ: đến, sang đến

   - Đoạn 6: Có các từ: nhưng; mãi đến

  - Đoạn 7: Có các từ: đến khi; rồi

Câu 2. Mẩu chuyện vui dưới đây có một chỗ dùng sai từ để nối, em hãy chữa lại cho đúng:

-   Bố ơi, bố có thể viết trong bóng tối được không ?

-   Bố viết được.

-   Nhưng bố hãy tắt đèn đi và kí vào sổ liên lạc cho con.

-   ? !

  Chữa lại chỗ dùng sại từ nối trong mẩu chuyện vui như sau:

   - Bố ơi, bố có thế viết trong bóng tối được không?

   - Bố viết được.

   - Vậy thì bố hãy tắt đèn đi và kí vào số liên lạc cho con.

   - ?!