Đăng ký

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu :

   a) Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hoá Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.

                                                                      NGUYỄN VĂN HUYÊN

   b) Trong một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh.

                                                                                   HÀ ĐÌNH CẨN

    a) Từ trống đồng và Đông Sơn được lặp lại để liên kết câu.

   b) Cụm từ anh chiến sĩ và nét hoa văn được dùng lặp lại để liên kết câu.

Câu 2. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau :

   Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa. ... lưới mui bằng...giã đôi mui cong. ... khu Bốn buồm chữ nhật. ...Vạn Ninh buồm cánh én.... nào cũng tôm cá đầy khoang. Người ta khiêng từng sọt cá nặng tươi roi rói lên chợ.

   ... Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá. Những con .... khoẻ, vót lên hàng giờ vẫn giãy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm. Những con ... mình dẹt như hình con chim lúc sải cánh bay, thịt ngon vào loại nhất nhì. Những con cá nhụ béo núc, trắng lốp, bóng mượt như được quét một lớp mỡ ngoài vậy. Những con ... tròn, thịt căng lên từng ngấn như cổ tay của trẻ lên ba, da xanh ánh, hàng chân choi choi như muốn bơi.

                                                                                      Theo THI SẢNH

(cá song, tôm, thuyền, cá chim, chợ)

   “Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa. Thuyền lưới mui bằng. Thuyền già đôi mui cong. Thuyền Khu Bốn buồm chữ nhật. Thuyền Vạn Ninh buồm cánh én. Thuyền nào cũng tôm cá đầy khoang. Người ta khiêng từng sọt cá nặng tươi roi rói lên chợ”.

  " Chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá. Những con cá song khỏe vớt lẻn hàng giờ vẫn giày đành đạch, vảy xám hoa đen đôm đốm. Những con cá chim mình dẹt như hình con chim lúc sải cánh bay, thịt ngon vào loại nhất nhì. Nhừng con cá nhụ béo núc, trắng lốp, bóng mượt như được quét một lớp mờ ngoài vậy. Nhừng con tôm tròn, thịt cáng lên từng ngấn như cô tay của trẻ lên ba, da xanh ánh, hàng chân choi choi như muôn bơi”.