Đăng ký

Luyện từ và câu; Dùng từ đồng âm để chơi chữ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Các câu sau đã sử dụng những từ đồng âm nào để chơi chữ?

a) Ruồi đậu mâm xôi đậu.

    Kiến bò đĩa thịt bò

b) Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c) Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d) Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

    a) Đậu trong ruồi đậu là dừng ở chỗ nhất định, còn đậu trong xôi đậu là hạt để ăn. Bò trong kiến bò là một hoạt động, còn bò trong thịt bò là con bò.

    b) Tiếng chín thứ 1 là tinh thông, tiếng chín thứ 2 là số 9.

    c) Tiếng bác thứ 1 là một từ xưng hô, tiếng bác thứ 2 là làm chín thức ăn bằng cách đun lửa liu riu và quấy thức ăn cho đến khi sền sệt. Tiếng tôi là 1 là một từ xưng hô, tiếng tôi thứ 2 là đổ nước vào để làm cho tan.

   d) Đá vừa có nghĩa là chất rắn tạo nên vỏ trái đất vừa có nghĩa là dùng đưa nhanh hất mạnh vào một vật làm cho nó bắn ra xa hoặc bị tổn hương (như trong đá bóng, đấm đá).

Câu 2. Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1

   - Mẹ nấu nồi chè đậu mừng chị Hai tôi đậu Đại học.

   - Bác tôi bác ý kiến đề nghị của anh Hai.