Đăng ký

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm các đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi đại từ  trong đoạn văn sau

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai:

- Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy à!

Rùa đáp:

- Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn!

Thỏ ngạc nhiên:

- Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp chú em một nửa dường đó.

                                                                                                   Theo La Phông-ten

- Các đại từ xưng hô của Thỏ:

  + Mi (chỉ Rùa - ngôi thứ hai)

  + Ta (tự chỉ mình - ngôi thứ nhất )

Thái độ của Thỏ khi dùng hai đại từ trên thể hiện sự chủ động, kiêu căng, coi thường người khác.

. - Các đại từ xưng hô của Rùa:

+ Anh (chỉ Thỏ — ngôi thứ hai)

+ Tôi (tự chỉ mình - ngôi thứ nhất)

Thái độ của Rùa khi dùng hai từ đó thể hiện sự giao tiếp lịch sự, khiêm tốn, nhã nhặn, bản lĩnh, tự tin

Câu 2. Chọn các đại từ xưng hô tôi, nó, chúng ta thích hợp với mỗi ô trống:

Bồ Chao hốt hoảng kể với các bạn:

- __(1)__ và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi: “Kìa, cái trụ chống trời.” __(2)__ ngước nhìn lên. Trước mắt là những ống thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh. __(3)__ tựa như một cái cầu xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông, mà dựng đứng trên trời cao.

Thấy vậy, Bồ Các mới à lên một tiếng rồi thong thả nói:

- __(4)__ cũng từng bay qua cái trụ đó. __(5)__ cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, cột điện mà __(6)__ thường gặp. Đó là trụ điện cao thế mới được xây dựng.

Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Ai nấy cười to vì thấy Bồ Chao quá sợ sệt.


                                                                                                   Theo Võ Quảng

Thứ tự điền vào các ô trống:

          1 - Tôi                                 4 - Tôi

          2 - Tôi                                 5 - Nó

          3 - Nó                                 6 - chúng ta