Đăng ký

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Trong những câu dưới đây, câu nào là câu ghép ? Các vế câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?

   a)  Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.         

                                                                                              HỒ CHÍ MINH

   b)  Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lừa ấy vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch. Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó khống chịu khuất phục.

                                                                                      Theo NGUYÊN NGỌC 

   c)  Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.

                                                                                 TRẦN HOÀI DƯƠNG

a) Từ xưa đến nay, //mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng,// thì tinh thần ấy// lại sôi

           TN1                               TN2                               CN1                 VN1

nổi, nó// kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó// lướt qua mọi

     CN2                                          VN2                                CN3

sự nguy hiểm, khó khăn, nó// nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

       VN3                        CN4                                  VN4

   (Bốn vế câu được nốì với nhau trực tiếp, giữa các vế câu có phảy. Từ thì dùng đế nối các trạng ngữ với các vế câu).

b) Nó// nghiến răng ken két, // cưỡng lại anh, nó//  không chịu khuất phục.

CN1          VN1                  CN2          VN2        CN3            VN3

   (Ba vế câu nôi với nhau trực tiếp, giữa các vế câu có dấu phẩy)

c) Chiếc lá// thoáng tròng trành,  chú nhái bén// loay hoay cố giữ thăng bằng rồi

     CN1             VN1                         CN2                            VN2

chiếc thuyền// đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.

  CN3                       VN3

   (Vế 1, vế 2 nối với nhau trực tiếp, giữa 2 vế có dấu phẩy, vế 2 nối với vế 3 bằng quan hệ từ “rồi”.)

Câu 2. Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả ngoại hình một người bạn của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép. Cho biết các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào.

Đức// có dáng người cao cao, khuôn măt// tròn tròn; nước da// ngăm đen.

CN1            VN1                          CN2          VN2           CN3   VN3

Dường như mưa nắng hằng ngày đã làm cho làn da tuổi thơ của Đức rắn và sậm

 

lại. Bạn có đôi mắt to, sáng biểu lộ một sự thông minh hoạt bát và linh lợi.

 

Cái mũi củ tỏi// tròn, to, hơp với khuôn măt nên ai II cũng nói thằng bé có cái duyên

CN1                VN1                                             CN2                             VN2

ngầm.

   - Câu ghép (1): Các vế câu nối với nhau trực tiếp, giữa các vế câu có dấu phẩy.

   - Câu ghép (2): Các vế câu nối với nhau bằng từ quan hệ nên