Đăng ký

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc- tuần 14- soạn tiếng việt 5

  Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.

   Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện có tựa đề “Nâng niu từng hạt giống”. Nội dung câu chuyện như sau:

   Viện nghiên cứu của ông Lương Định Của bát ngờ nhộn được một món quả do mội người bạn cùa ông ờ nước ngoài gửi tặng. Đó là những hạt thóc giống. Ông đem chia số hạt giống ra làm hai. Một nửa gieo ở phòng thí nghiệm, còn một nửa ông đem về dùng nước ấm để ngâm, rồi gói vào khăn tay. Tối tối ông ủ vào trong người để nhờ nhiệt độ cơ giúp hạt giống nảy mẩm. Quả nhiên sau đợt rét, chỉ có năm hạt giống trong người ông nảy mâm xanh tốt. Chính từ những hạt giống này ông  tạo ra một giống lúa mới có nâng suất cao và khả năng kháng bệnh tốt.

   Ông là một nhà khoa học đã tạo ra được nhiều giống lúa quí cho nền nông nghiệp Việt Nam, giúp cho cuộc sông của người dân ngày một ấm no và hạnh phúc hơn.