Đăng ký

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện.

   - Bức tranh 1 : Mọi người đang dự hội nghị tổng kết thi dược tin Trung ương đưa một số đi học lớp tiếp quản Thủ dô. Họ bàn tán sôi nổi, ai cũng háọ hức muốn đi.

   - Bức tranh 2: Giữa lúc ấy thì Bác đến. Mọi ngưòi ùa ra đón Bác.

  - Bức tranh 3: Trong khi nói về nhiệm vụ của chủng ta lủc này với hội nghị, Bác bỗng rút trong túi áo ra một chiếc dòng hò quả quýt và mượn câu chuyện về chiếc đồng hồ dể làm công tác tư tương cho cán bộ ta một cách.nhẹ nhàng, cụ thể, sinh dộng.

   - Bức tranh 4: Ai nấy đều thấm thía câu chuyện về chiếc đồng hồ mà Bác kể

Câu 2.  Kể lại toàn bộ câu chuyện.

    1. Đoạn 1: Năm 1951, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết thì được  tin Trung ương sẽ cử một số cán bộ đi học lớp tiếp quản Thủ Đô. Mọi người bàn tán xôn xao, ai hầy đều háo hức muốn đi.

    2. Đoạn 2: Giữa lúc ấy thì Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với hội nghị. Bác bước lên diễn đàn, mồ hôi ướt đầm hai bên vai áo nâu của Bác. Tiếng vỗ tay như sấm hết đợt này đến đợt khác như không muốn dứt. Bác ra hiệu im lặng rồi bắt đầu nói chuyện thời sự.

   3. Đoận 3: Bỗng, Bác rút từ trong túi áo ra một cái đồng hồ quả quýt, rồi hỏi:

       - Các chú có trông thấy cái gì đây không?

   Cả hội trường đồng thanh:

     - Dạ thưa Bác, cái đồng hồ ạ.

     - Thế trên mặt đồng hồ có cái gì?

      - Có những con số ạ.

     - Cái kim ngắn, kim dài để làm gì?

     - Để chỉ giờ, chỉ phút ạ.

     - Cái máy bên trong để làm gì?

     - Để điểu khiển cái kim chạy ạ.

    Bác mĩm cười rồi hỏi tiếp:

     - Thế trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng?

   Mọi người đang suy nghĩ thì Bác hỏi tiếp:

     - Trong cái đồng hồ, bỏ đi một bộ phận có được không?

     - Dạ thưa Bác, không được ạ.

    Nghe mọi người trả lời, Bác giơ cao chiếc đồng hồ rồi kết luận:

     - Các chú ạ! Các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà nước, như các nhiệm vụ cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ... cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì còn là cái đồng hồ được không?

   4. Đoạn 4: Chỉ trong ít phút ngắn ngủi mà câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác đã làm cho mọi người thấm thía, yên tâm với nhiệm vụ mà cách mạng đã giao cho.