Đăng ký

Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Đề bài

Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Hướng dẫn giải

Dựa vào sách, báo, internet,… để trả lời.

Lời giải chi tiết