Đăng ký

Explore English (trang 153 SGK)

Ở bài học này chúng ta cùng tìm hiểu cách nói về vị trí, cách đặt câu hỏi về số lượng và phát âm giữa are và ‘re. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo bài Explore English (trang 153 SGK) dưới đây.

A. Label the sea animals

(Viết tên các loài động vật biển)

Gợi ý trả lời:

1. jellyfish (con sứa)

2. clam (con sò)

3. whale (con cá voi)

4. sea turtle (rùa biển)

B. Circle the correct words

(Khoanh tròn vào từ đúng)

Gợi ý trả lời:

1. in

(Chỗ rong biển này là cá sargassum ngụy trang thành)

2. around

(Con cá này nhìn như những thực vật xung quay nó)

3. under

(Khi con sò sợ, nó thường trốn dưới dưới)

4. in

(Rất nhiều các loài động vật biển lạ và nhiều màu sắc sống ở dưới biển)

C. Complete the crossword puzzle with words from Activity A and B

(Hoàn thành bảng chữ với những từ ở bài A và bài B)

Gợi ý trả lời:

1. creature (sinh vật)

2. seaweed (rong biển)

3. crocodile (cá sấu)

4. strange (kỳ lạ)

5. colorful (sặc sỡ)

Trên đây là cách soạn Tiếng anh 6 - Explore English bài Unit 3 - Explore English (trang 153 SGK) trong chương trình sách mới Cánh diều mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài học này!

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào