Đăng ký

Công thức tính độ che phủ rừng

Hướng dẫn giải

   Độ che phủ rừng = \(\dfrac{tổng \ S \ rừng }{tổng \ S \ tự \ nhiên} \)( %)

Bài tập ví dụ:

Cho bảng số liệu sau về diện tích rừng của nước Việt Nam qua 1 số năm

Năm Tổng diện tích có rừng Diện tích rừng tự nhiên Diện tích trồng rừng
1943 14,3 14,3 0
1983 7,2 6,8 0,4
2005 12,7 10,2 2,5
2009 13,2 10,3 2,9

Hãy tính độ che phủ rừng qua các năm. Biết Diện tích đất tự nhiên là \(331212 km^2\)

Bài làm

Áp dụng công thức tính độ che phủ rừng, ta được bảng sau:

Năm

1943

1983

2005

2009

Độ che phủ

 43.2

 21.7

 38.3

 39.9

 

Xem ngay: Lời giải Bài tập Địa lý Lớp 12