Chính tả : Trong lời mẹ hát

Hướng dẫn giải

Câu 1: Nghe - viết bài “Trong lời mẹ hát” SGK TV5 tập 2 trang 14.

Câu 2: Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn đã cho (SGK TV5 tập 2 trang 147). Nêu nhận xét về cách viết hoa tên các cơ quan, tố chức ấy.

    - Liên hợp quốc.

   - Ủy ban / Nhân quyền / Liên hợp quốc

    - Tổ chức / Nhi đồng / Liên hợp quốc,

    - Tố chức / Lao động / Quốc tế.

    - Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em.

    - Liên minh / Quốc tê / Cứu trợ trẻ em.

    - Tố chức / Ân xá / Quốc tế. 

    - Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển.

    - Đại hội đồng / Liên hợp quốc.

   * Nhận xét: Nhìn vào cách viết tên các cơ quan và tổ chức trên, ta thấy: Tên các cơ quan, tố chức có từ 1 đến 3 bộ phận. Chữ cái đầu mỗi bộ phận phải viết hoa. Riêng “Tố chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em”; “Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển” có từ “về” và từ “của” tuy đứng đầu mỗi bộ phận nhưng không viết hoa, vì chúng là những quan hệ từ.

Có thể bạn quan tâm