Đăng ký

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Câu 1. Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn... đến hết)

Câu 2. Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng.

   Ngay sau khi kí Công ước về quyền trẻ em, Chính phủ nước ta đã tổ chức Hội nghị quốc gia vì trẻ em Việt Nam, thông qua Chương trình hành động vì trẻ em 1991-2000, thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành cụ thể như sau :

  -   Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chỉ đạo, phối hợp hành động, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chuơng trình.

  -   Bộ y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em.

  -   Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ cho trẻ em.

  -   Bộ lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  -   Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con.

                                                                           Theo VŨ NGỌC BÌNH

 

    Tên các tổ chức có trong đoạn văn đã cho và viết lại cho đúng như sau:

    - Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.

    - Bộ Y tế.

    - Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

    - Bộ Lạo động - Thương binh và xã hội.

    - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Câu 3. Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,... ở địa phương em.

    M : Công ti Giày da Phú Xuân.

    - Công ti Chế hiến thủy, hai sản Bến Tre

    - Trường Cao đẳng Bến Tre

    - Xí nghiệp Gạch Hàm Luông

    - Công ti Vận tải đường sông Bến Tre

    - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

    - Sở Tài nguyên - Môi trường Bến Tre