Đăng ký

Chính tả: Núi non hùng vĩ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe - viết: Núi non hùng vĩ

Câu 2. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau :

                  Tại đây, các con

                  Tại đất Tây Nguyên ông bà mình này

                  Nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa

                  Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ

                  Và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non.

                  Chính nơi đây các con

                  Xưa Đăm Săn, Y Sun, ông nội ta và lũ làng

                  Đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt

                  Trong rừng già Mơ-nông, mặt trời không xuống đất

                  Vẫn thanh đoản kiếm xưa Đăm Săn đuổi giặc

                  No Trang Lơng, A-ma Dơ-hao, cha ta và lũ làng mài gấp

                  Hai mươi năm cạn nước sông Ba.

                                                                                  Theo PRÊ KI MA LA MÁC 

Các tên riêng trong đoạn thơ đà cho là:

   - Tây Nguyên; (sông) Ba; (rừng già) Mơ-nông

   - Đam San; Y Sun; Nơ Trang Lơng; A-ma Dơ-hao

Câu 3. Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau :

                                       Ai từng đóng cọc trên sông

                           Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

                                     Vua nào thần tốc quân hành

                          Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

                                    Vua nào tập trận đùa chơi

                          Cờ lau phất trận một thời ấu thơ ?

                                  Vua nào thảo Chiếu dời đô ?

                          Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

                                                                            TheoTRẦN LIÊN NGUYỄN

    - Đó là: Ngô Quyền diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đang năm 938 và Trần Hưng Đạo diệt quân Nguyên cũng trên con sông này vào năm 1287

   - Đó là vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đánh tan 20 vạn quân Thanh

   - Đó là vua Đinh Tiên Hoàng - Đinh Bộ Lĩnh

   - Đó là vua Lí Thái Tố - Lí Công Uẩn

 

   - Đó là vua Lê Thánh Tông - Lê Tư Thành .