Đăng ký

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe - viết: 

   Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Câu 2. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài thơ sau. Biết rằng :

1) Chữ r, d hoặc gi.

2) Chữ o hoặc ô (thêm dấu thanh thích hợp).

                                      Tháng giêng của bé

                           Đồng làng vương chút heo may

                    Mầm cây tỉnh (1)...ấc, vườn đầy tiếng chim

                          Hạt mưa mải miết tr(2)...n tìm

                  Cây đào trước cửa lim (1)...im mắt cười

                         Quất g(2)...m từng hạt nắng (1)...ơi

                 Làm thành quả - những mặt trời vàng mơ

                        Tháng (1)...êng đến tự bao giờ?

                Đất trời viết tiếp bài thơ ng(2)...t ngào.

                        Tháng giêng của bé

                       Đồng làng vương chút heo may

             Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim
                       Hạt mưa mải miết trốn tìm
            Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

                     Quát gom từng hạt nắng rơi
          Làm thành quá - những mặt trời vàng mơ

                 Tháng giêng đến tự bao giờ                                                    

        Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào.

Câu 3. 

a) Tìm tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi thích hợp với mỗi chỗ trống ?

        Làm việc cho cả ba thời

b) Tìm vần chứa o hay ô thích hợp với mỗi ô trống. Giải câu đố.

    - Hoa gì đơm lửa rực h....

       Lớn lên hạt ng.... đầy tr... bị vàng?

    - Hoa nở trên mặt nước

       Lại mang hạt tr.... mình

       Hương bay qua hồ r....

       Lá đội đầu mướt xanh.

a) 

                                   Làm việc cho cả ba thời

   Có một con ve thấy bác nông dân nọ làm việc miệt mài, từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi, liền tò mò hỏi:

   - Bác làm việc quần quật như thế để làm gì?

   Bác nông dân đáp:

   - Tôi làm cho cả ba thời nên không thể ngừng tay.

   Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi:

   - Thế nào là làm việc cho cả ba thời?

   Bác nông dân ôn tồn giảng giải:

   - Trước hết, tôi phải làm việc để nuôi thân. Đó là làm việc cho hiện tại. Nhà tôi còn bố mẹ già. Làm việc để phụng dưỡng bố mẹ là làm vì quá khứ. Còn làm để nuôi con là dành dụm cho tương lai. Sau này tôi già, các con tôi lại nuôi tôi như bây giờ tôi đang phụng dưỡng cha mẹ.

b)    - Hoa gì đơm lửa rực hồng

          Lớn lên hạt ngọc đầy trong bị vàng?

       - Hoa nở trên mặt nước

         Lại mang hạt trong mình

        Hương bay qua hồ rộng