Đăng ký

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe – viết:

     Người mẹ của 51 đứa con

Câu 2. 

a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

                                 Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

Tiếng

Vần

Âm điệu

Âm chính

Âm cuối

M: tuyến

u

n

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng

                                       Vần

 

         âm đệm

       âm chính

      âm cuối

con

 

o

n

ra

 

a

 

tiền

 

n

tuyến

u

n

 

xa

 

a

 

 

xôi

 

ô

i

yêu

 

u

bầm

 

â

m

yêu

 

u

nước

 

ươ

c

cả

 

a

 

đôi

 

ô

i

mẹ

 

e

 

hiền

 

n

                                                                                                   

b)  Những tiếng bắt vần với nhau trong hai câu thơ trên, đó là: ra — xa; xôi — đôi; tiền — hiền,