Đăng ký

Chính tả: Một chuyên gia máy múc- soạn tiếng việt 5

Câu 2. Tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây. Gỉải thích quy tắc ghi dấu thanh trong mỗi tiếng em vừa tìm được:

                                                           Anh hùng Núp tại Cu-ba

    Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô, Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình.

                                                                                                 Theo Nguyễn Khắc Trường

Đó là những tiếng: “của, múa, cuốn, buôn, cuộc”

    - Các tiếng “của, múa” không có âm cuối, dấu thanh ghi trên âm đầu của nguyên âm đôi ua (trên ư).

    - Các tiếng “cuốn, cuộc” có âm cuối nên dấu thanh ghi ở âm thứ hai của nguyên âm đôi uô (trên hoặc dưới âm ô).

Tóm lại: Trong tiếng Việt những tiếng nào có nguyên âm dôi như hai trường hợp trên đều ghi dấu thanh như thế cả.

Câu 3. Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

- .... người như một

- Chậm như ....

- Ngang như ....

- Cày sâu ... bẫm

    - Muôn người như một

    - Chậm như rùa

    - Ngang như cua

    - Cày sâu cuốc bẫm