Đăng ký

Chính tả: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe - viết:

  Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Câu 2. Tìm các tên riêng trong câu chuyện sau và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào.

   Tác giả bài Quốc tế ca( trang 81 SGK Tiếng Việt 5 tập 2)

   Tên riêng trong mẩu chuyện “Tác giả bài Quốc tế ca” và những tên riêng đó được viết như sau:

   - Ơ-gien Pô-chi-ê; Pa-ri, Pi-e Đơ-gây-tê. Viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận của tên. Giữa các tiếng trong một bộ phận của tên riêng đều có dấu gạch nối.

   - (nước) Pháp, viết hoa chữ cái đầu tên riêng nước ngoài do được đọc theo âm Hán Việt.

  - Quốc tế ca: thuộc nhóm tên tác phẩm chỉ viết hoa chữ cái đầu; Công xã Pa-ri: thuộc nhóm tên riêng chỉ sự vật (tên một tổ chức).