Đăng ký

Chính tả: Kì diệu rừng xanh- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh (từ Nắng trưa …. đến cảnh mùa thu)

Câu 2. Tìm trong đoạn tả cảnh rừng khuya dưới đây những tiếng có chứa  hoặc ya

    Chúng tôi mải miết đi nhưng chưa kịp qua hết cánh rừng thì mặt trời đã xuống khuất. Màn đêm dần bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Gió bắt đầu nổi lên. Rừng khuya xào xạc như thì thào kể những truyền thuyết tự ngàn xưa. Tôi cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm thăm thẳm với hi vọng tìm thấy một đốm lửa báo hiệu có một bản làng bình yên phía xa đang chờ đón.

 Những tiếng chứa yê, ya là:

                     Khuya, truyền, thuyết, xuyên, yên

Câu 3. Tìm tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi ô trống dưới đây

a.               Chỉ có …….. mới hiểu      

                  Biển mênh mông nhường nào

                 Chỉ có biển mới biết

                   …..đi đâu về đâu.

                                                         Xuân Quỳnh

b.                 Lích cha lích chích vành………..

      Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

                                                           Bế Kiến Quốc

a) Chi có thuyền mới hiểu

   Biền mênh mông nhường nào

  Chỉ có biển mới biết

 Thuyền đi đâu về đâu.

b)    Lích cha lích chích vành khuyên

 Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng

Câu 4. Tìm tiếng trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để gọi tên các loài chim trong những tranh dưới đây

    Bức tranh 1: Chim yểng

    Bức tranh 2: Hải yến

    Bức tranh 3: Chim Đỗ Quyên