Đăng ký

Chính tả: Đất nước

Câu 1. Nhớ - viết: Đất nước (từ Mùa thu nay... đến hết)

Câu 2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó.

   Gắn bó với miền Nam( SGK TV5 tập 2 trang 109, 110)

    Các cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu giải thưởng trong bài “Gắn bó với miền Nam” như sau:

   - Huân chương: Huân chương Kháng chiến; Huân chương Lao động

   - Danh hiệu: Anh hùng Lao động

   - Giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh 

Câu 3. Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng :

   Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhàn dân, có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn đã cho như sau:

   - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

   - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.