Chính tả: Cô gái của tương lai

Hướng dẫn giải

Câu 1: Nghe - viết bài “Cô gái của tương lai” SGK TV5 tập 2 trang 118.

Câu 2: Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng  trong đoạn văn đã cho (SGK TV5 tập 2 trang 119). Vì sao?

    Những chữ cần viết hoa trong những cụm từ ìn nghiêng là:

     - Anh hừng Lao động; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Huân chương Sao vàng; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất.

   - Cách viết hoa như trên là vì: Tên của các huân chương gồm hai bộ phận: Huân chương và tên chỉ loại huân chương ấy. Còn cụm từ hạng (Nhất, Nhì, Ba) không nằm trong cụm từ gọi tên huân chương ấy nên ta chỉ viết hoa từ chỉ hạng Nhất, Nhì, Ba. Riêng Huân chương Sao vàng không xếp hạng.

Câu 3. Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

a)  Huân chương cao quý nhất của nước ta là ...

b)  ... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

c) ... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

   a)  Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.

   b)  Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.

   c)  Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Có thể bạn quan tâm