Hướng dẫn giải

Câu 1. Nhớ - viết: Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.)

Câu 2. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng :

Tên cơ quan, đon vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

...

...

...

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

...

 ...

...

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

...

...

...

 

Tên cạ, quan đơn vị .

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba 

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trường

Tiếu học

Bê Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

Trường

Trung học cơ sơ

Đoàn Kết

c) Công tí Dầu khí Biến Đông

Công ti

Dầu khí

Biển Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng :

a)   Nhà hát tuổi trẻ

b)   Nhà xuất bản giáo dục

c)   Trường mầm non sao mai

 

     a)   Nhà hát Tuổi trẻ.

     b)   Nhà xuất bản Giáo dục.

     c)  Trường Mầm non Sao Mai.

Có thể bạn quan tâm