Đăng ký

Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử

Ở bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu những thao tác sử dụng email cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo bài Tin học lớp 6 Thực hành sử dụng điện tử dưới đây.

I. Tạo tài khoản thư điện tử

Bài 1. Tạo tài khoản thư điện tử trong Gmail

Gợi ý trả lời:

  • Bước 1: Truy cập website gmail.com của dịch vụ gmail.

  • Bước 2: Chọn mục tạo tài khoản, điền đủ thông tin và chọn Tiếp theo.

  • Bước 3: Tiếp tục điền đầy đủ thông tin trong các cửa sổ sau đó. Chọn Đồng ý cho mục điều khoản riêng tư và bảo mật để đảm bảo an toàn cho email vừa tạo.

II. Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử

Bài 2. Em hãy dùng tài khoản của mình, soạn thư chúc mừng sinh nhật và gửi cho giáo viên.

Gợi ý trả lời:

  • Bước 1: Truy cập website gmail.com của dịch vụ gmail.

  • Bước 2: Soạn và gửi thư.

III. Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử

Bài 3. Nhận và trả lời thư điện tử trong Gmail.

Em hãy đọc và trả lời email của giáo viên môn Tin học, sau đó chuyển tiếp email của giáo viên cho các bạn trong nhóm.

Gợi ý trả lời:

1. Đọc và trả lời email

  • Bước 1: Chọn Hộp thư đến và mở thư cần đọc.

  • Bước 2: Chọn mục Trả lời, soạn nội dung trong cửa sổ trả lời thư và chọn Gửi.

2. Chuyển tiếp email

  • Bước 1: Mở thư cần đọc

  • Bước 2: Chọn mục Chuyển tiếp, nhập các địa chỉ email của những người nhận, soạn thêm nội dung thư (nếu cần) và chọn Gửi.

IV. Đăng xuất hộp thư

Bài 4. Đăng xuất hộp thư điện tử trong gmail.

Em hãy đọc và trả lời email của giáo viên môn Tin học, sau đó chuyển tiếp email của giáo viên cho các bạn trong nhóm.

Gợi ý trả lời:

Tại cửa sổ hộp thư Gmail, nháy chuột vào ảnh ở góc trên bên phải để xuất hiện cửa sổ đăng xuất tài khoản thư, chọn nút Đăng xuất.

Trên đây là cách soạn Tin học lớp 6 bài Thực hành sử dụng thư điện tử trong chương trình sách mới Cánh diều mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài học này!

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào