Đăng ký

Bài 3.25 trang 69 toán 6 tập 1 Kết nối tri thức | Luyện tập chung

Đề bài

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải) Hỏi điểm A biểu diễn số dương nào nếu:

a, A nằm bên phải gốc O

b, A nằm bên trái gốc O

Hướng dẫn giải

Bài 3.25 trang 69 sgk toán 6 tập 1 Kết nối tri thức

a) Điểm A biểu diễn số 12

b) Điểm A biểu diễn số -12

shoppe