Đăng ký

Bài 2 trang 13 SGK Hoá Học 10

  Bài 2 (Trang 13,SGK)

   Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết số khối A và số hiệu nguyên tử (Z).

   Vì vậy, chúng ta chọn D. 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào